You Tube

Nasz kanał na
You Tube

Facebook

Odwiedzający

Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości 

Kanały RSSGMINNY KONKURS PIOSENKI ZIMOWEJ Drukuj
Konkursy

04.02.2011

GMINNY KONKURS PIOSENKI ZIMOWEJ pod patronatem Wójta Gminy Sońsk. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Sońsku. 31 stycznia 2011 - ostateczny termin nadesłania karty zgłoszenia. 4 luty 2011 roku godz.15.00 – termin konkursu.

 

Miejsce konkursu:
Gminny Ośrodek Kultury w Sońsku - sala widowiskowa (I piętro)

Cel konkursu:
- integracja dzieci i młodzieży z Gminy Sońsk
- wspieranie dziecięcej i młodzieżowej twórczości artystycznej
- promowanie własnej, autorskiej twórczości i ciekawych aranżacji znanych kolęd, pastorałek i piosenek o tematyce zimowej
- rozwijanie talentów estradowych wśród dzieci i młodzieży
- wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu

Warunki udziału:
Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie kompletnie wypełnionej drukowanymi literami KARTY ZGŁOSZENIA (każdy solista i zespół na osobnej karcie) do dnia 31 stycznia 2011 roku na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Sońsku ul. Ciechanowska 27; 06-430 Sońsk.

Sprawy organizacyjne:
Konkurs adresowany jest do solistów i zespołów (max.4 osobowych).
Podczas konkursu każdy wykonawca prezentuje jeden utwór (kolędę, pastorałkę bądź piosenkę o tematyce zimowej) o łącznym czasie nie przekraczającym 4 minuty ( nie dopuszcza się playbacków).
Jury dokona oceny w czterech grupach wiekowych przyznając I, II, III miejsca oraz wyróżnienia w postaci dyplomów i nagród rzeczowych.

Uczestnicy (4 kategorie wiekowe):
I kategoria – dzieci przedszkolne
II kategoria (do 9 lat)
III kategoria (10-13 lat)
IV kategoria (14-16 lat)

Ocena:
Jury w swojej ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami:
- dobór repertuaru (adekwatność wyboru utworu do wieku wykonawcy
- wartość artystyczna, skala trudności, pomysł aranżacji muzycznej)
- dykcja
- interpretacja (kreatywność, oryginalność, dojrzałość artystyczna, zrozumienie i przekaz treści piosenki, umiejętne operowanie środkami wyrazu – mimika, gest)
- wyraz artystyczny (wykonanie, kostium, stylizacja, kontakt z publicznością)

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

 

>> P L A K A T <<