You Tube

Nasz kanał na
You Tube

Facebook

Odwiedzający

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 

Kanały RSSEkologiczny Konkurs Plastyczny “EkoPTAK” Drukuj
Konkursy

Gminny Ośrodek Kultury w Gołotczyźnie zaprasza do udziału w Ekologicznym Konkursie Plastycznym "EkoPTAK"

I. Cele konkursu:

* Rozwijanie twórczej wyobraźni dzieci i młodzieży

* Uwrażliwienie na piękno przyrody

* Rozbudzenie zainteresowań tematyką ekologiczną.

II. Przedmiot i warunki konkursu:

1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 4 -15 lat, grup przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów.

2.Każdy uczestnik przygotowuje samodzielnie wykonaną pracę plastyczną inspirowaną sylwetkami ptaków z wykorzystaniem dowolnej techniki plastycznej z użyciem materiałów recyclingowych.

3. Przyjmowane będą wyłącznie pace przestrzenne.

4. Na odwrocie pracy należy umieścić metryczkę zawierającą następujące dane:

* imię i nazwisko uczestnika oraz jego wiek (klasę),

* nazwę i adres placówki kierującej, telefon kontaktowy, adres e-mail,

* imię i nazwisko opiekuna /rodzica

5. Prosimy o dostarczenie prac wraz z formularzem zgłoszeniowymi w terminie do 24.04.2019r. z dopiskiem konkurs „EkoPTAK”

III. Ocena prac konkursowych oraz prawa i obowiązki organizatora:

1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.

2. Nagrody przyznawane będą w czterech kategoriach wiekowych:

* grupy przedszkolne (5-6 lat),

* klasy I – III szkół podstawowych,

* klasy IV-VI sp

* klasy VII- VIII i gimnazja.

3. Informacja o wynikach konkursu ukaże się na stronie internetowej: http://www.goksonsk.com.pl w dniu 30.04.2019 r. O rozstrzygnięciu konkursu Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie, za pośrednictwem placówek kierujących.

4. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane podczas uroczystego ogłoszenia wyników i pozostaną częścią wystawy pokonkursowej.

5. Organizatorowi przysługuje prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w wydawnictwach lub na stronach internetowych (z zaznaczeniem nazwiska autora).

6. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.

7. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w regulaminie konkursu.

8. Nadesłanie prac jest równoważne z akceptacją powyższego regulaminu.

Zapraszamy do zabawy!