You Tube

Nasz kanał na
You Tube

Facebook

Odwiedzający

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 

Kanały RSSKonkurs STAROSTWA POWIATOWEGO w Ciechanowie Drukuj
Konkursy

REGULAMIN KONKURSU pn. PISANKI HISTORIĄ MALOWANE

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie serdecznie zaprasza dzieci i młodzież z placówek oświatowych z terenu Powiatu Ciechanowskiego do udziału w Konkursie pn. Pisanki historią malowane. Pisanki są symbolem rodzącego się życia oraz nadziei. W tradycji chrześcijańskiej są nieodłącznym elementem wielkanocnego stołu. Wśród wielu technik zdobienia jajek najpopularniejszymi są pisanki, oklejanki, nalepianki. Zachęcamy jednak do szukania nowych, oryginalnych sposobów tworzenia pisanek.

ORGANIZATOR KONKURSU

 

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie

PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdobienia styropianowego jaja wysokości 40 cm, zdobionego dowolną techniką.

CEL KONKURSU

Celem konkursu jest propagowanie historii powiatu ciechanowskiego poprzez umieszczenie na pisance dowolną techniką plastyczną wybranych zdarzeń, miejsc, postaci związanych z historią naszego powiatu, a także rozpowszechnianie tradycji związanych ze świętami wielkanocnymi. Konkurs ma także na celu pobudzenie wyobraźni. Jego założeniem jest zachęcenie do poszukiwań różnego rodzaju inspiracji, twórczego myślenia.

UCZESTNICY

Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Powiatu Ciechanowskiego.

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Odbiór styropianowych jaj przeznaczonych na konkurs Na Najładniejszą Pisankę w Wydziale Promocji Powiatu i Wspierania Działań Organizacji Pozarządowych, pok. 202, II piętro, w terminie od 01.04.2019r.

2. Wykonanie zdobienia jednej pisanki wielkanocnej, styropianowej.

3. Technika zdobienia - dowolna.

4. Z pracą konkursową należy złożyć formularz zgłoszeniowy (załącznik do regulaminu), który zawiera następujące dane: Imię i nazwisko wykonawcy pracy konkursowej, nazwę szkoły, klasę, imię i nazwisko opiekuna.

5. Dostarczenie pisanki do Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, Wydział Promocji Powiatu i Wspierania Działań Organizacji Pozarządowych. pok. 202, II piętro w terminie do 12 kwietnia 2019r. (tj. do piątku) do godz. 12:00.

OCENA PRAC

1. Zgłoszone prace zostaną zarejestrowane i poddane selekcji przez Komisję Konkursową powołaną przez Starostę Powiatu Ciechanowskiego – Panią Joannę Potocką - Rak

2. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa, a wyniki oceny zostaną podane w dniu 15 kwietnia 2019 r. na stronie internetowej www.ciechanow.powiat.pl oraz na stronie facebook: Starostwo Powiatowe w Ciechanowie

3. Przy ocenie pisanek wielkanocnych Komisja zastosuje następujące kryteria:
− estetyka wykonania,
− walory artystyczne pracy,
− nawiązanie do historii powiatu ciechanowskiego,
− pomysłowość,
− bogactwo użytych materiałów.

4. Komisja Konkursowa oceni pisanki wielkanocne w trzech kategoriach: przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe.

5. Komisja Konkursowa sporządzi protokół konkursu, a jego wyniki zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej www.powiat.ciechanow.pl , na stronie fecebook: Starostwo Powiatowe w Ciechanowie

NAGRODY

Organizator przewiduje dla zwycięzców konkursu poszczególnych kategorii nagrody niespodzianki, dla wszystkich uczestników dyplomy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie pisanek do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania nagrodzonych prac. Pozostałe prace będzie można odebrać w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

3. Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody; umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronie internetowej Organizatora w ramach promocji konkursu lub idei konkursu.

4. Wszelkie kwestie nie zawarte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

5. Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich weryfikacji.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe podczas transportu.

7. Wszystkie informacje dotyczące spraw, które nie zostały wyszczególnione w regulaminie otrzymacie Państwo pod numerem telefonu 23 673 44 89.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie