You Tube

Nasz kanał na
You Tube

Facebook

Odwiedzający

Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości 

Kanały RSSKonkurs plastyczny KARTKA WIELKANOCNA Drukuj
Konkursy

Regulamin konkursu plastycznego "KARTKA WIELKANOCNA"

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury ze Świetlicą w Gąsocinie

Cel konkursu:

• pogłębianie wiedzy na temat symboli związanych z Wielkanocą

• podtrzymywanie zwyczaju obdarowywania się kartkami świątecznymi

Regulamin konkursu:

1. Konkurs skierowany jest do uczniów przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Gminy Sońsk

2. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych: I kat.- przedszkole, II kat.- klasy I-III, III kat.- klasy IV- VII

3. Zadaniem uczestników jest wykonanie kartki wielkanocnej:

dowolną techniką

format A4

kartka powinna być wykonana samodzielnie

praca musi zawierać metryczkę z danymi: imię i nazwisko, klasa/wiek, adres placówki, imię i nazwisko opiekuna

4. Oceny nadsyłanych prac dokona specjalnie powołana komisja

5. Ocenie podlegać będzie: samodzielność, estetyka pracy, pomysłowość.

6. Prace należy dostarczyć do GOK Sońsk ul. Ciechanowska 27 lub do Świetlicy w Gąsocinie ul. Strażacka 25 w nieprzekraczalnym terminie do 19.03.2018r

7. Uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy, a autorzy wyróżnionych prac nagrody rzeczowe.

8. Prace przechodzą na własność organizatora.

9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników i opiekunów.

10. Wyniki oraz prace zostaną opublikowane na naszej stronie www.goksonsk.com.pl

Szczegółowe informacje pod nr: 23 671 44 72

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23 marca w Świetlicy w Gąsocinie o godz. 10.00