You Tube

Nasz kanał na
You Tube

Facebook

Odwiedzający

Naszą witrynę przegląda teraz 30 gości 

Kanały RSSSTROIK WIELKANOCNY Drukuj
Konkursy

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO STROIK WIELKANOCNY

Organizator konkursu Gminny Ośrodek Kultury w Sońsku ze Świetlicą w Gąsocinie

 

Cel konkursu:

• propagowanie tradycji związanej z tematyka Świąt Wielkanocnych

• rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży

• rozwijanie wrażliwości estetycznej

 

Regulamin konkursu

• Przedmiotem konkursu jest stroik wielkanocny o dowolnej wielkości i kształcie

• Konkurs adresowany jest do uczniów przedszkoli i szkół z terenu Gminy Sońsk

• Technika pracy dowolna

• Stoik musi być wykonany z materiałów naturalnych np. sznurek, suszone kwiaty, ziarno, owoce, gałązki, drewno itp

• Praca powinna być wykonana indywidualnie i samodzielnie bez sztucznych ozdób

• Każda praca powinna zawierać metryczkę z danymi: imię i nazwisko, wiek, klasa, adres i nr telefonu placówki, imie i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego została wykonana

• Prace należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 7 kwietnia do Gminnego Ośrodka Kultury w Sońsku lub do Świetlicy w Gąsocinie

• Komisja Konkursowa oceni stroiki w trzech kategoriach wiekowych: przedszkole- klasy III szkoły podstawowej, klasy IV- VI szkoły podstawowej, gimnazjum

• Komisja Konkursowa oceniać będzie: estetykę pracy, pomysłowość, walory artystyczne, wkład pracy, wykorzystanie materiałów naturalnych

• Uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy, a autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe.

• O terminie wręczenia nagród i wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą e-mail

• Wyniki zostaną również opublikowane na naszej stronie www.goksonsk.com.pl

• Prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora i będą wykorzystane podczas wystawy, w publikacjach oraz na stronie internetowej.

• Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników i opiekunów

• Dodatkowych informacji udzielamy pod numerami tel.(23) 671 44 72, (23) 671 36 46

Z A P R A S ZA M Y